​Web en drukwerk terminologie

​CDN

​Staat voor “Content Delivery Network.” Een CDN is een groep servers die op verschillende locaties wordt gedistribueerd. Kleine CDN’s kunnen zich binnen één land bevinden, terwijl grote CDN’s verspreid zijn over datacenters over de hele wereld.CDN’s worden gebruikt om gebruikers zo snel mogelijk inhoud te geven op verschillende locaties. Een gebruiker in San Francisco kan bijvoorbeeld website-inhoud ontvangen van een server in Los Angeles, terwijl een gebruiker in Engeland dezelfde inhoud van een server in Londen kan ontvangen. Dit wordt bereikt met behulp van gegevensreplicatie, waarbij dezelfde gegevens op meerdere servers worden opgeslagen. Telkens wanneer u een website bezoekt die wordt gehost op een CDN, zal het netwerk u op intelligente wijze de inhoud leveren met behulp van de server die zich het dichtst bij uw geografische locatie bevindt.Door op internet gebaseerde inhoud via een CDN aan te bieden, kunnen grote bedrijven knelpunten voorkomen die samenhangen met het bedienen van gegevens vanaf één locatie. Het helpt ook de impact van beveiligingsinbreuken te beperken, zoals denial of service-aanvallen. Als hardware op één server faalt, kan het CDN snel verkeer omleiden naar de volgende beste server, waardoor downtime wordt beperkt of zelfs wordt geëlimineerd.

​CSS

​Staat voor “Cascading Style Sheet.” Cascading style sheets worden gebruikt om de lay-out van webpagina’s op te maken. Ze kunnen worden gebruikt om tekststijlen, tabelgroottes en andere aspecten van webpagina’s te definiëren die voorheen alleen in de HTML van een pagina konden worden gedefinieerd.CSS helpt webontwikkelaars om een uniform uiterlijk te creëren op verschillende pagina’s van een website. In plaats van de stijl van elke tabel en elk tekstblok binnen de HTML van een pagina te definiëren, moeten veelgebruikte stijlen slechts eenmaal in een CSS-document worden gedefinieerd. Als de stijl eenmaal is gedefinieerd in trapsgewijze stijlpagina, kan deze worden gebruikt door elke pagina die verwijst naar het CSS-bestand. Bovendien maakt CSS het eenvoudig om stijlen op meerdere pagina’s tegelijkertijd te wijzigen. Een webontwikkelaar wil bijvoorbeeld de standaardtekstgrootte verhogen van 1​4pt naar 1​6pt voor ​tientalen pagina’s van een website. Als de pagina’s allemaal verwijzen naar hetzelfde stijlblad, hoeft de tekstgrootte alleen op het stijlblad te worden gewijzigd.

​Domein /Do​meinnaam

​​Een domeinnaam is een unieke naam die een website identificeert. De domeinnaam ‘eye-graphics’ is bijvoorbeeld ‘eye-graphics.nl’. Elke website heeft een domeinnaam die dient als een adres, dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website.Wanneer u een website bezoekt, wordt de domeinnaam weergegeven in de adresbalk van de webbrowser. Sommige domeinnamen worden voorafgegaan door “www” (wat geen deel uitmaakt van de domeinnaam), terwijl andere de prefix “www” weglaten. Alle domeinnamen hebben een domeinachtervoegsel, zoals .nl .com, .nu .net of .org. Het domeinsuffix helpt bij het identificeren van het type website dat de domeinnaam vertegenwoordigt. Domeinnamen “.com” worden bijvoorbeeld meestal gebruikt door commerciële websites, terwijl “.org” -websites vaak worden gebruikt door non-profitorganisaties. Sommige domeinnamen eindigen met een landcode, zoals “.nl” (Nederland) of “.de” (Duitsland), waarmee de locatie en het publiek van de website kunnen worden geïdentificeerd.De domeinnaam moet worden geregistreerd voordat u deze kunt gebruiken. Elke domeinnaam is uniek. Geen twee websites kunnen dezelfde domeinnaam hebben. Als iemand www.yourdomain.com intypt, zal het naar uw website gaan en niet dat van niemand anders.

​DPI

​Dots per inch​ is de aantal pixels per vierkante inch. De standaard voor ​afbeeldingen op internet is 72dpi en voor drukwerk 300dpi. ​Voor een​ optimale weergave op het web is 72dpi echter voldoende. Het voordeel hiervan is dat de bestanden hiermee klein blijven, en de website dus snel word​en geladen​.

​DTP

​Desktop publishing (DTP) is het maken van documenten met behulp van pagina lay-out programma’s op een persoonlijke (“desktop”) computer, voornamelijk voor afdrukken. Met Desktop publishing-software kunt u lay-outs maken en tekst en afbeeldingen van typografische kwaliteit produceren die vergelijkbaar zijn met traditionele methoden. Programma’s die voornamelijk worden gebruikt voor DTP zijn: QuarkXpress, Indesign, Illustrator, Photoshop, Affinity Photo om er maar een paar te noemen.

​Honeypot

​​Een honeypot is een beveiligingssysteem dat is ontworpen om ongeoorloofde toegang of gebruik van een computersysteem of -formulier te detecteren en tegen te gaan. De naam “honeypot” wordt gebruikt in verwijzing naar de manier waarop het systeem niet-geautoriseerde gebruikers vangt, zoals hackers of spammers, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en voorkomen dat ze verdere problemen veroorzaken. Is wordt soms gebruikt in webformulieren. Wanneer een hacker het formulier met een robot probeert te vullen, krijgt hij velden te zien die voor een mens niet zichtbaar zijn, zodat het systeem wordt verteld om deze gebruiker af te wijzen.

​Hosting

​​​Hosting of webhosting is onderdeel van een harde schijf die u maandelijks huurt en direct verbonden is met internet. Het hostingbedrijf ​draait alle benodigde software ​zodat uw website zichtbaar is voor bezoekers van uw website. De meeste mensen gebruiken ​Shared ​Hosting en dit komt in een verscheidenheid van smaken van een paar euro’s per maand tot meer dan € 60, – per maand. Ik hoor je jezelf vragen waarom is er zo’n groot verschil. Wel hangt het ervan af hoeveel anderen u het (IP-adres) account deelt. Als uw hosting (IP-adres) bijvoorbeeld wordt gedeeld met 30 websites of met 300 websites, heeft dit een grote impact op de prestaties van uw website. Minder websites die uw IP-adres delen, zijn beter en duurder, maar het biedt u meer flexibiliteit voor uw bedrijf.

​HTML 5

​HTML5 is de vijfde belangrijkste standaard voor HTML. De ontwikkeling van de standaard begon in 2007 en HTML5-websites begonnen in 2010 mainstream te worden. De definitieve HTML5-standaard werd officieel gestandaardiseerd door W3C op 28 oktober 2014.De vorige HTML-standaard, HTML 4.01, was in 1999 gestandaardiseerd – vijftien jaar voordat de HTML5-standaard werd gepubliceerd. In het decennium vóór HTML5 waren de meeste websites echter geschreven in XHTML, een meer striktere versie van HTML die in 2000 werd gepubliceerd. HTML5 is ontworpen om zowel HTML 4 als XHTML te vervangen door webontwikkelaars een eenvoudiger standaard te bieden die verschillende nieuwe functies voor de HTML bevat. modern web.De onderstaande tabel bevat een lijst met nieuwe elementen of tags die in HTML5 zijn geïntroduceerd en die worden gebruikt om de structuur van een document te definiëren.tag Beschrijving<header> Definieert de kop van de webpagina<footer> Definieert de paginavoettekst<nav> Definieert de navigatiebalk<main> Definieert de hoofdinhoud van een webpagina<article> Definieert een artikel binnen een pagina<section> Definieert een gedeelte van een document of artikel<aside> Definieert inhoud buiten de primaire inhoud van een pagina

​HTML tag

​Beschrijving

​<header>

​Definieert de kop gedeelte van de webpagina

​<footer>

​Definieert de ​voet gedeelte van de webpagina

​<nav>

​Definieert de navigatiebalk

​<main>

​Definieert de hoofdinhoud van een webpagina

​<article>

​Definieert een artikel binnen een pagina

​<section>

​Definieert een gedeelte van een document of artikel

​<aside>

​Definieert inhoud buiten de primaire inhoud van een pagina

​Deze tags vereenvoudigen de bron van de webpagina en de bijbehorende CSS-stijlen. Als u bijvoorbeeld een navigatie-element in XHTML wilt definiëren, schrijft u meestal “<div class =” nav “> in de HTML van de pagina en definieert u een klasse met de naam” .nav “in CSS. In HTML5 kunt u eenvoudig de <nav> tag in de HTML en style het element zelf met behulp van CSS.HTML5 bevat ook verschillende andere nieuwe tags. Voorbeelden zijn <canvas> en <svg> voor afbeeldingen en <audio> en <video> voor multimedia-elementen. Deze tags bieden nieuwe mogelijkheden voor webontwikkelaars, maar het is belangrijk op te merken dat HTML5 nog steeds sterk afhankelijk is van CSS en JavaScript voor pagina-opmaak, animaties en gebruikersinteractie. Daarom zijn de meeste interactieve HTML5-websites gebouwd met behulp van een combinatie van HTML5, CSS3 en JavaScript of jQuery.

​HTTPS

​Staat voor “HyperText Transport Protocol Secure.” HTTPS is hetzelfde als HTTP, maar gebruikt een beveiligde socketlaag (SSL) voor beveiligingsdoeleinden. Enkele voorbeelden van sites die HTTPS gebruiken, zijn websites voor bankieren en beleggen, e-commerce websites en de meeste websites waarvoor u zich moet aanmelden.Websites die het standaard HTTP-protocol gebruiken, verzenden en ontvangen gegevens op een onbeveiligde manier. Dit betekent dat iemand de gegevens die worden overgedragen tussen de gebruiker en de webserver afluistert. Hoewel dit hoogst onwaarschijnlijk is, is het geen geruststellende gedachte dat iemand misschien uw creditcardnummer of andere persoonlijke informatie die u op een website invoert, vastlegt. Daarom gebruiken beveiligde websites het HTTPS-protocol om de gegevens die heen en weer worden verzonden te versleutelen met SSL-codering. Als iemand de gegevens vastlegt die via HTTPS worden overgedragen, zou dit onherkenbaar zijn.

​Hyperlink

​Een hyperlink is een woord, zin of afbeelding waarop u kunt klikken om naar een nieuw document of een nieuw gedeelte binnen het huidige document te gaan. Hyperlinks worden op bijna alle webpagina’s gevonden, zodat gebruikers hun weg van pagina naar pagina kunnen klikken. Tekstlinks zijn vaak blauw en onderstreept, maar hoeven dat niet te zijn. Wanneer u de cursor over een hyperlink beweegt, of het nu om tekst of een afbeelding gaat, moet de pijl veranderen in een kleine hand die naar de link wijst. Wanneer u erop klikt, wordt een nieuwe pagina of plaats op de huidige pagina geopend.

​Inbox

​Een inbox is de hoofdmap waarin uw inkomende post wordt opgeslagen. Of u nu uw e-mail controleert via een webmailinterface of een programma zoals Outlook of Mac OS X Mail gebruikt, elk gedownload bericht wordt opgeslagen in uw inbox.Als u uw e-mail vanuit een POP3-account controleert met een e-mailprogramma, worden de berichten gedownload naar de inbox op uw lokale harde schijf. Als u echter een IMAP-mailserver gebruikt, wordt uw Postvak IN op de server aangemaakt en daarom worden uw berichten ook op de server opgeslagen.

​IP adres

​Een IP-adres wordt toegewezen aan elke computer op een Ethernet-netwerk. Net als het huisadres voor thuis, identificeert een IP-adres netwerkcomputers. Het zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer tussen computers, omdat elk zijn eigen IP-adres heeft. Een IP-adres is opgemaakt als een reeks van vier waarden gescheiden door punten: 192.168.0.1. Telkens wanneer u een websiteadres in uw browser typt, wordt dit vertaald naar het bijbehorende IP-adres​ van die website.

​SMTP

​Staat voor “Simple Mail Transfer Protocol.” Dit is het protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail via internet. Uw e-mailclient (zoals Outlook, Eudora of Mac OS X Mail) gebruikt SMTP om een bericht naar de e-mailserver te verzenden en de e-mailserver gebruikt SMTP om dat bericht door te sturen naar de juiste ontvangende e-mailserver. Simpel gezegd, SMTP is een verzameling commando’s die de overdracht van e-mail verifiëren​. Wanneer u de instellingen voor uw e-mailprogramma configureert, moet u gewoonlijk de SMTP-server instellen op de SMTP-instellingen van uw lokale internetprovider (d.w.z. “smtp.uw_isp.​nl”). De server voor inkomende e-mail (IMAP of POP3) moet echter worden ingesteld op de server van uw e-mailaccount (bijvoorbeeld ​uw-emailadres.​nl), wat kan afwijken van de SMTP-server.

​SSL

​​SSL (Secure Sockets Layer) is de standaard beveiligingstechnologie voor het instellen van een gecodeerde koppeling tussen een webserver en een browser. Deze koppeling zorgt ervoor dat alle gegevens die tussen de webserver en browsers worden doorgegeven, privé en integraal blijven. Om een SSL-verbinding te kunnen maken, heeft een webserver een SSL-certificaat nodig. Een website met een SSL-certificaat gebruikt HTTPS i.p.v. ​HTTP​. 

​Subdomein

​Een subdomein is een divisie of alias van uw domein die kan worden gebruikt om uw bestaande website in een afzonderlijke site te organiseren. Doorgaans worden subdomeinen gebruikt als er inhoud is die verschilt van de rest van de site. In tegenstelling tot een domeinnaam hoeft u geen subdomein te registreren.

​Wordpress

​WordPress is een gratis contentmanagementsysteem dat wordt gebruikt om websites te bouwen en te onderhouden. Dankzij het gebruiksgemak en de unieke blogfuncties is het de populairste blogging-tool op het web geworden.WordPress biedt een webgebaseerde gebruikersinterface voor het ontwerpen, publiceren en bijwerken van websites. In plaats van HTML te schrijven, kunt u eenvoudig een van de vele verschillende websitesjablonen of ‘thema’s’ kiezen met een ontwerp dat u bevalt. U kunt vervolgens de lay-out wijzigen en een aangepaste navigatiebalk maken. Zodra de site-indeling is voltooid, kunt u de online interface van WordPress gebruiken om afzonderlijke pagina’s te maken. Elke pagina kan opgemaakte tekst, koppelingen, afbeeldingen en andere media bevatten. U kunt voltooide webpagina’s of blogupdates publiceren door eenvoudigweg op de knop Publiceren te klikken.De WordPress-interface maakt het gemakkelijk voor iedereen zonder webontwikkelervaring om een ​​website te maken en te publiceren. De ingebouwde bloghulpmiddelen bieden een eenvoudige manier om individuele berichten, bezoekers en opmerkingen van gebruikers te volgen. Als de ingebouwde mogelijkheden van WordPress niet voldoen aan uw behoeften, kunt u verschillende plug-ins installeren die extra functies bieden. Voorbeelden hiervan zijn knoppen voor sociale media, afbeeldings galerieën en webfor​mulieren.